Váš prohlížeč nebo zařízení nepodporuje prostorovou orientaci a možnosti API. Zkuste to znovu na zařízeních iPhone, iPod nebo iPad s operačním systémem iOS 4.2+ nebo s jinými.
sklon strechy meranie

Sklon střechy

Nástroj měří hodnotu úhlu ve stupních od 0 ° do 90 °. Hodnota 0 ° představuje vodorovnou rovina, hodnota 90 ° představuje svislou rovinu (např. stěna).

Přiložte zařízení k šikmé hraně střešní konstrukce a odečtěte hodnotu v kruhu zobrazenou na displeji zařízení. Nástroj slouží pouze pro informativní účely, je třeba hodnotu zkontrolovat.


Upozornění: Sklon střešní konstrukce měřte na střešní konstrukci a ne na povrchu střešní krytiny. Zkontrolujte zda na měřené hraně zařízení nepřekážejí tlačítka, kryt, obal nebo jiné prvky zařízení. Mohlo by dojít ke zkreslení naměřených hodnot.


Min. požadavky: Prohlížeč nebo zařízení s podporou prostorové orientace a možnostmi API. Např. operační systémy iOS 4.2+, Android nebo jiné.